Khi người mua đặt hàng tại https://baodaiduong.vn/, BẢO ĐẠI ĐƯỜNG - ĐẠT ĐẠI ĐƯỜNG sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến người mua mã số đơn hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, chúng tôi chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của người mua thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng.
        Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc thanh toán, giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà người mua tham gia.