Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Cách 2: Thanh toán chuyển khoản theo số tài khoản:

Số TK 19033794491018 Ngân hàng Techcombank

Chi nhánh Ngọc Khánh

Tên người nhận: Lê Nguyễn Quốc Đức

Cách 3: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

Với mỗi phương thức thanh toán được lựa chọn, Người mua thực hiện thanh toán tiền và chi phí mua hàng (gọi là “tiền hàng”) cho người giao hàng hoặc thực hiện thanh toán thông qua thẻ thanh toán. Tiền hàng thông qua người giao hàng hoặc tài khoản thanh toán sẽ được chuyển về cho Bộ phận Tài chính của BẢO ĐẠI ĐƯỜNG. 
Bộ phận Tài chính của BẢO ĐẠI ĐƯỜNG sẽ tiến hành kiểm tra khoản tiền và khấu trừ các chi phí liên quan đến việc thực hiện giao dịch (chi phí vận chuyển, ….). Việc kiểm tra tiền hàng được Bộ phận tài chính của BẢO ĐẠI ĐƯỜNG tiến hành hàng ngày và sau mỗi ngày sẽ tổng kết và đối soát các đơn cung cấp cho khách hàng.