ĐÔNG Y BẢO ĐẠI ĐƯỜNG

Địa chỉ:
• Số 148, Ngõ 91, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
• Số 22/11, Ngõ 348, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội

CƠ SỞ QUẢN LÝ VẬN HÀNH
• Số 105, Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Số điện thoại: 0842211348

Liên hệ với chúng tôi