Người mua có quyền thỏa thuận với Đông Y Bảo Đại Đường về phương thức giao hàng với sản phẩm, dịch vụ mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận. Đông Y Bảo Đại Đường có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người mua khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.