Thanh nhiệt

Bạch biển đậu

75,000₫

Bán chi liên

60,000₫
- 31%

Cao thanh nhiệt giải độc - Bài cổ phương

135,000₫ 195,000₫

Chi tử

Liên hệ

Cúc hoa cánh vàng

42,000₫

Cúc hoa nụ vàng

290,000₫

Diệp hạ châu

35,000₫

Đơn bì

195,000₫

Hoắc hương

Liên hệ

Hoàng bá

90,000₫

Sản phẩm đã xem