Thuốc bổ

A giao

Liên hệ

Ba kích

370,000₫

Bạch thược

1,260,000₫

Bạch truật

180,000₫

Cam thảo

130,000₫

Câu kỷ tử

230,000₫
- 17%

Cẩu tích

62,000₫ 75,000₫
- 9%

Cốt toái bổ

150,000₫ 165,000₫

Đại táo

60,000₫

Dâm dương hoắc

220,000₫

Đỗ trọng

120,000₫

Hà thủ ô

230,000₫

Sản phẩm đã xem