Hóa đờm, giảm ho, bình suyễn

Bách bộ

65,000₫

Bạch phụ tử

Liên hệ

Bạch quả

Liên hệ

Cát cánh

190,000₫

Khoản đông hoa

410,000₫
- 50%

La hán quả

50,000₫ 100,000₫

Ma hoàng

Liên hệ

Thiên nam tinh

120,000₫

Sản phẩm đã xem